ויקחו את המפתח ויפתחו

קוד: ויקחו את המפתח ויפתחו בתנ"ך

סוג: אין

מאת: דורון סופר

אל: פירושים וסימנים 11

שמעתי מדורון סופר; כל השמות בדויים.

באחד ממחנות-ההכנה לחידון הגיעו בדוי-א ובדוי-ב לחדרם, וגילו שהחדר נעול – והמפתח נמצא אצל בדוי-ג. כשהגיע בדוי-ג אמר להם: 'באתי לפתוח לכם את הדלת, כמו שכתוב " ויקחו את המפתח ויפתחו "!' ענו לו בדוי-א ובדוי-ב: 'בגללך התקיים בנו גם מה שכתוב לפני כן " ויחילו עד בוש "...'

[הציטוטים לקוחים מסיפור חיסול-עגלון, שופטים ג 25]

תגובות