מנהג ניסוך המים

קוד: מנהג ניסוך המים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

תגובה ל: מימ שנכתבה ב01:38:32  18.02.2005


[ע"פ הרב אליהו בן אמוזג, "מבוא לתורה שבעל-פה"]

אחד הוויכוחים בין הפרושים לבין הצדוקים, בימי בית שני, היה בנושא ניסוך המים - הפרושים נהגו לנסך מים על המזבח בחג הסוכות (ב"שמחת בית השואבה"), והצדוקים התנגדו. ואכן, בתורה אין כל רמז לניסוך מים - נזכרו שם רק ניסוך שמן ויין.

אך הפרושים לא המציאו את המנהג - ניתן למצוא לו רמזים כבר בספרי הנביאים:

וייתכן שזה המקור גם לכמה משלים, כגון:

עם זאת, הפרושים לא הביאו פסוקים אלה כראיה למנהג ניסוך המים, וייתכן שזו דווקא ראיה לכך, שהם אכן נהגו כמנהג אבותיהם, ולא המציאו כל מנהג חדש, ולכן לא חשבו שיש צורך לחפש עבורו הוכחות כתובות.

ע"ע מנהגים נוספים שנרמזים בתנ"ך.

תגובות