הפריזי

קוד: הפריזי בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

גבי העם הפריזי יש מעט מאד מידע בתנ"ך. הוא לא נזכר בשום מקום בנפרד משאר עממי כנען, והוא גם לא נזכר ראשון באף רשימה. למעשה הוא בכלל לא נזכר ברשימה של בני כנען:

"וכנען ילד את צידון בכורו, ואת חת, ואת היבוסי, ואת האמרי, ואת הגרגשי, ואת החוי, ואת הערקי, ואת הסיני, ואת הארודי, ואת הצמרי, ואת החמתי" (בראשית י 15)

לפי זה ייתכן שה'פריזי' הוא רק כינוי שניתן לחלק מצאצאי כנען (אולי מתוך בני-כנען שלא היו לעמים: הערקי, הסיני, הארודי וכו'), אולי מפני שהם ישבו בכפרים ובערי-פרזות, כמו שכתוב:

ע"פ הכתוב ביחזקאל:

אפשר אולי להסיק, שעמים שישבו בערי-פרזות היו עמים שקטים שעסקו במסחר ולא במלחמה, ולפי זה הפריזי היה גם-כן עם שקט ושלו, אפילו יותר מהכנעני.

תגובות