ה' רוצה קרבנות, אבל רק מאנשים שאינם רשעים

קוד: ה' רוצה קרבנות רק מאנשים שאינם רשעים בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל

אל: כפית ה'תשנ"ח

במאמר "האתה תבנה לי בית לשבתי!?" נאמר, שהקב"ה לא רוצה שדוד יבנה לו בית-מקדש, כי הוא לא חפץ בקרבנות אלא בעבודה רוחנית. אבל מעיון בפרק (שמ"ב ז) נראה שזה לא-כל-כך-נכון: ה"ויכוח" בין דוד לבין הקב"ה הוא בכלל לא על איך צריך לעבוד את ה' (עם או בלי קרבנות) אלא על איפה צריך לעבוד את ה' (בבית מפואר או באוהל צנוע). דוד אומר: "ראה נא, אנוכי יושב בבית-ארזים וארון ה' יושב בתוך היריעה! זה לא בסדר – צריך לבנות לה' בית יותר מפואר!". וה' עונה לו: "כי לא ישבתי בבית... עד היום הזה... ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן... אני לא צריך בית-ארזים מפואר – מספיק לי אוהל-בד פשוט!". אין שום קשר בין זה לבין הקרבנות.

גם בדברי הנביאים, עד כמה שזכור לי, בכל מקום שבו נזכר שה' לא רוצה קרבנות – יש לזה סיבה מפורשת: שבנ"י לא שומעים בקול ה', ועוברים עבירות חמורות בתחום שבין-אדם-לחבירו. במקרה זה ה' לא רוצה בכלל שיעבדו אותו – גם לא בעבודה רוחנית כגון תפילה (ע' ישעיהו א 15: "גם כי תרבו תפילה אינני שומע – ידיכם דמים מלאו! " וגם ירמיהו ז 16). אבל בספר חגי לא נזכר שבנ"י חטאו במשהו – החטא היחיד שלהם היה שלא בנו את ביהמ"ק.

לדעתי הסיבה לזה היא, שהקרבנות באים לקרב את האדם אל ה'. ה' לא רוצה שאדם רשע וחוטא יקריב לו קרבנות, כי הוא לא מעוניין שאדם כזה יתקרב אליו (ע"ע זבח רשעים תועבה ). אבל כשהאדם שומע בקול ה' ומקיים את המצוות שבין אדם לחבירו – ה' כן מעוניין שהאדם יתקרב אליו, ולכן דורש שיבנו את ביהמ"ק.

תגובות