ה' מתעב את הקרבנות שמביאים הרשעים

קוד: זבח רשעים תועבה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת:

אל:

למחיקה - ראו:


 

תוספות ותגובות