ריחוף = תנועה הלוך ושוב, או נגיעה עדינה מאד

קוד: רחף= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

השורש "רחף" מופיע בתנ"ך שלוש פעמים:
מה משותף לכל הפסוקים?

1. ייתכן שהריחוף מציין תנועה לכיוונים שונים, כמו שכתב שד"ל על בראשית א: "מרחפת: ענין תנועה... ומה שלא אמר 'מנשבת', כי לא היתה נושבת כנוהג שבעולם, שהרוח מנשבת לאחד מן הצדדים, אלא האויר כולו היה מתנענע לכל צד... וגם הציור הזה מהרוח, שהיתה מתחלה מרחפת מכל צד, הוא מלמדנו חסדי ה' על ברואיו, כי עתה נשיבת הרוחות איננה כן, אך היא מסודרת על ידי החוקים שחקק ה' בעולמו, ואם היה העולם נשאר בכאוס כמו שהיה אז, היה הרוח מתנועע תמיד בחוזק מכל צד, או לא היה מתנועע כלל, ולא היו הבריאות יכולות להתקיים". גם הנשר, השומר על גוזליו, נע מעליהם מצד לצד (פירוט ופירושים נוספים); וכאשר אדם פוחד מאד או שיכור, עצמותיו רועדות - נעות מצד לצד.

2. וייתכן שהריחוף מציין שאין מגע ישיר, כפי שכתב רש"י על דברים לב: "על גוזליו ירחף - אינו מכביד עצמו עליהם אלא מחופף, נוגע ואינו נוגע" (פירושים נוספים); גם בבראשית, ייתכן שהכתוב בא להדגיש ש"רוח אלהים" אינה חלק מן העולם אלא רק מרחפת מעליו, "נוגעת ואינה נוגעת"; וכאשר אדם פוחד מאד או שיכור, הוא מרגיש שעצמותיו מתנתקות זו מזו "נוגעות ואינן נוגעות".

תגובות