שמשון ואדם

קוד: שמשון ואדם בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: שחר

אל: כפית ה'תשס"א שבט

[מתוך שיעור של שחר מיידנבאום - האיזון העדין בחיי שמשון ].

איך אפשר להסביר את רצף הנשים בחיי שמשון?

האם האדם שנבחר להושיע את ישראל אכן היה סתם מתהולל גאוותן?

די מהר הגעתי למסקנה שקיימת הקבלה מדהימה בין סיפורם של אדם וחווה בגן אדם לסיפורו של שמשון.

 • (נא לקרוא כאן את בראשית א',כד - ג',כד).

  בשני המקרים הגיבור (אדם=שמשון) מוכשל בידי אשה (חווה=דלילה) שהיא עצמה הוסתה לכך בידי מפתה (נחש=פלשתים).

  הקבלה זו מתחדדת במבט על פסלים קדומים של דגון. על פי חלק מהממצאים דגון היה מן נחש-ים ענקי. אם נביט בעונשים שקבלו הצדדים נראה שכמו אדם, גם על שמשון הוטל להכין לחם בעבודה קשה. עיניו של אדם נפתחות לאמת כשם שעיניו של שמשון מגלות אותה דווקא מתוך העיורון. הנחש נענש בסיפור בראשית בנפילה לארץ - אותו עונש קיבל דגון במפגשו עם ארון ה' "נופל לפניו ארצה...ושתי כפות ידיו כרותות". דגון עבר בדיוק את אותו השינוי שעבר הנחש על פי המדרש, איבוד ידיים ונפילה אל העפר. היחס בין 1100*5 הכסף שקיבלה דלילה לעונשה של חוה הוא מסובך מעט יותר 1 .

  בספרו "פרקי בראשית" מציג הרב ברויאר פירוש ייחודי לסיפור אדם וחווה. הוא מבחין שם בין שלוש סוגים שונים של קשר המתבטאים בשלוש נשים שונות. הקשר הראשון הוא בא', כז-כח. הקשר המתואר שם הוא הקשר שבין זכר לנקבה, קשר שאותו הרב ברויאר מגדיר כקשר מיני. הקשר השני מופיע בב', כב-כה. הקשר שבין אדם לאשתו. את הקשר הזה מגדיר הרב ברויאר כקשר של אהבה. הקשר השלישי מתואר בג', כ. הקשר שבין אדם לחווה, קשר שמטרתו הולדת הדור הבא. לטענתו, הקשר בין בני הזוג חייב לכלול את כל שלושת הקשרים בכדי להיות שלם ושיש תלות בינהם מעצם בריאת האדם. האדם יהיה בודד עד שימצא את אותה אישה המושלמת בשבילו.

  אם נסתכל בשלושת הנשים בחייו של שמשון נראה שניתן להתאים כל אחת מהן לאחד מאותם קשרים. גם הוא ניסה למצוא את בת-זוגו ובאופן לא מודע מצא בכל פעם חלק אחר ממנה.

  בתחילת חייו שמשון צריך אישה. למה? כי כל אחד צריך אישה בכדי להקים משפחה (קשר מסוג 3). לשם כך מספיק שתהיה "ישרה בעיניו". אם כבר נושאים אישה, אפשר גם לבחור אחת שתסבך אותו עם הפלשתים. כך יזכה בשתי ציפורים באבן אחת. הקשר בינו לבין אותה אישה אינו בנוי בצורה חזקה ולכן ברגע שהוא נעדר (בשביל מה הוא צריך להיות איתה?) היא ניתנת למישהו אחר, מישהו שבאמת אוהב ומעריך אותה (ושאינו רוצח המונים מבני עמה). לאב הפלשתי אין סיבה לא לתת לשמשון את ביתו השניה - אם רצונו בילדים, מה זה משנה עם מי? העיקר שתהיה נערה בגיל המתאים!

  אבל שמשון שלנו לא באמת היה מוכן להסתפק בקשר כזה. הקשר היה חלול. אך עתה, במקום ללכת ולמלא את החלל הוא הלך בכיוון ההפוך. הוא התאכזב מנורמות המוסר של הנשים הפלשתיות ויכול להיות שבכלל התייאש מהרעיון של חיים רגילים ופשוטים. הוא הבין את ייעודו והחל לנוע אליו ביתר שאת. לא היה לו עוד צורך בנשים.

  בדיוק מסיבה זו יכל ללכת לזונה בעזה (קשר מסוג 1+3) כך יוכל ללדת ילדים בלא כל מחויבות. וכי איזה שימוש אחר יש לאישה?

  ואז נתקף שמשון באותה בעיה אשר פוגעת בכל גיבורי העל - הבדידות. הוא מורם מעם, גיבור כל יכול, אך הוא לבד. ואז, הוא פוגש את דלילה. שמשון מותקף לראשונה בחייו על ידי האהבה ("ויאהב" - קשר מסוג 2). הוא לא מסוגל לעמוד בפני דלילה. מרוב אהבתו הוא מוכן לעשות הכל בשבילה, לתת בה אמון מלא. בדיוק את אותו אמון שהוביל לנפילתו של אדם. חטאו של שמשון היה החטא הגדול מכל - חטא האהבה - הכניעה לרגשותיו האישיים במקום לעמוד בשליחות שנתן לו ה'. וכמו אדם גם הוא נענש על כך.


  1 אולי הוא קשור להצעתו של Milton, ב " Samson agonistes ", היצירה בה הוא מתאר את סיפור מותו של שמשון. ביצירה, דלילה חוזרת אל שמשון ומבקשת שייקח אותה בחזרה ומנמקת את הסגרתו לידי הפלשתים כמעשה שנבע מאהבתה אליו, ואף מוותרת על הכסף שקיבלה בכדי לפדות אותו.

  אפשרות אחרת תהיה לקשר בין 1100 הכסף של אם מיכה ל1100 הכסף שקיבלה דלילה ואכמ"ל.

  אפשר גם ללכת לפי הפירוש השני למילים "ויהי טוחן בבית האסורים" ולראות בהבאת נשות פלשתים לשמשון סוג של עונש קולקטיבי על חטאה של דלילה.

 •  

  תגובות