נבואת משה - תלת מימדית

קוד: נבואת משה - תלת מימדית בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

בכמה מקומות בתורה, מסופרים לא רק הדברים שאמר ה' למשה, אלא גם הדברים שאמר משה לעם (ע' למשל שמות יב ). מדוע יש צורך בפירוט זה?

יש הבדל בין נבואתם של שאר הנביאים לנבואתו של משה: שאר הנביאים רואים את החזון "במראה... בחלום" (במדבר יב 6), כלומר - דו-ממדית. לעומתם, משה רואה את ה' "פנים אל פנים" (דברים לד 10), תלת-ממדית. כשרואים עצם תלת-ממדי, אפשר להסתכל עליו מכיוונים שונים ולראות דברים שונים, וצורת מבט כזאת עשויה להיות חיונית כדי להבין את מלוא המשמעות של העצם. לכן, במקרים מסויימים, חשוב לתורה לספר לנו גם את דברי ה' למשה, וגם את דברי משה לעם, כי כל ניסוח מגלה פן אחר של המשמעות הכללית.

תגובות