>> >

,

: : 53 "

: 1

:

:

53: " , "

- :

1. , - (");

2. , - .

?

1. ( ) " , 6: "יּוּ יִוּ, יּשׁוּ וֹ בּוֹ כּיּוּ מּ שׁ בּ מּטּ, שׁלּוּ יִוּ בּ; וּבּוֹ יִ כּ , יּבּ יִוּ בּטּ".  :

2. " (=) " , 17-18: "בּיִ כּ , יּ וּוֹ בּ דּ אַ.... יִ שׂ פּ גּבּ... הּ כּ בּהּ וּ וֹ, דּ שׁ וּ בּיּ": " - ; , " (").
  • , " ", .
.