שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש

מאת: אראל

אל:

אסתר א10: " ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש... "

מדוע טרחה המגילה לציין את שמותיהם של שבעת הסריסים?

1. לפחות אחד מהסריסים - חרבונא - נזכר בהמשך המגילה: אסתר ז9: " ויאמר חרבונה , אחד מן הסריסים לפני המלך: 'גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה' ויאמר המלך תלהו עליו ". איך הוא ידע? - כנראה שאותם שבעת הסריסים היו ביחידה המיוחדת שתפקידה לזמן אח"מים אל המלך: הם נשלחו להזמין את ושתי (בפסוק שלנו), והם אלו שבאו להבהיל את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר (בפרק ו), ושם ראה חרבונה את העץ (ראו וגם חרבונה זכור לטוב).

2. ויש אומרים, ששמותיהם של שבעת הסריסים מסמלים את שבעת כוכבי הלכת - ראו מגילת אסתרונומיה.

תגובות