וגם חרבונה זכור לטוב

קוד: וגם חרבונה זכור לטוב בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: ע"פ הרב נריה

אל: שיעור; פירושים וסימנים לפורים

לאחר שהמלך ראה את המן על המיטה של אסתר (אסתר ז9): "ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים, לפני המלך: 'גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן, גבוה חמישים אמה!'; ויאמר המלך 'תלוהו עליו!'." מניין ידע חרבונה על העץ שהמן הכין?

המן החליט להכין את העץ יום קודם לכן, בעצת זרש אשתו וכל אוהביו (אסתר ה14): "ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו: יעשו עץ גבוה חמישים אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח; וייטב הדבר לפני המן, ויעש העץ.". לאחר מכן בא המן אל המלך כדי לספר לו על העץ, אבל לפני שהספיק לדבר - המלך אמר לו שירכיב את מרדכי על הסוס ויקרא לפניו "ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו". ואז המן חזר את ביתו אבל וחפוי ראש, (אסתר ו13): "ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרהו; ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו: 'אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו -- כי נפול תיפול לפניו". באותו זמן הם בטח דיברו גם על העץ אשר הכין המן למרדכי (המן אמר להם: 'באתי לספר למלך על העץ ואז התחילו הצרות...' והם ענו לו: 'עכשיו כבר לא תוכל להשתמש בעץ...'). "עודם מדברים עימו, וסריסי המלך הגיעו; ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר":

בתחילת המגילה מסופר (אסתר א10): "ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן ביזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יפיה, כי טובת מראה היא " (פירוט). מכאן ניתן ללמוד שחרבונה היה שייך לקבוצה מיוחדת של שבעה סריסים, שתפקידם היה לזמן אח"מים להתייצב לפני המלך.

לכן סביר שחרבונה היה גם באותה משלחת שבאה לזמן את המן למשתה אשר עשתה אסתר, וכשהגיע שמע את המן ואשתו מדברים על העץ (ובטח גם ראה את העץ הגבוה עומד בבית המן), ומכאן ידע לספר על כך למלך.

תגובות