איך להראות אהבה בגלוי

קוד: ביאור:שיר השירים ב4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שיר השירים ב4: " הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן, וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה "

יש זוגות, המראים אהבה זה לזו כשהם בביתם, אבל כשהם בחוץ - בין אנשים אחרים - הם מתנהגים כמנוכרים. התנהגות כזו עלולה לפגוע בבן/בת הזוג, ויש למצוא דרכים צנועות להראות אהבה גם כשנמצאים בין אנשים אחרים. כך ניתן ללמוד משיר השירים.

דגל הוא קבוצה של בני אדם המתאספים במקום אחד. הכלה מספרת בשמחה, שהחתן הביא אותה אל בית היין , אל מסיבה של דגלו = קבוצת חבריו, וכולם ראו את אהבתו כלפיה. הוא אינו מתבייש בה ואינו מסתיר אותה מחבריו, למרות שהיא רק שומרת-כרמים פשוטה: " הביאני דודי אל בית משתה היין, והכניסני לחופת ולהקת אסיפת ריעיו, אשר הניח עמו לשמחת חופתו, היו לי לאהבה כי אהבתים " (רשב"ם) .

המילה דגל מציינת גם את האופן שבו החתן הביע את אהבתו, והיא יכולה גם ללמד אותנו איך להראות אהבה כשנמצאים בין אנשים אחרים:

1. כפי שפירשנו, דגל = קבוצה המתאספת במקום אחד: החתן הקפיד לשבת עם הכלה בקבוצה אחת, כך שכולם ראו שהם זוג מאוחד.

2. לפי פירוש אחר, דגל = מבט (דעת מקרא, ע"פ האכדית) ; לפי זה, החתן הראה את אהבתו במבטים אוהבים שהפנה אליה.

3. בלשון ימינו דגל = בד עם ציור המונף על מוט, וכך תרגמו בתרגום החברה היהודית: " banner ". קשה להניח שהחתן שם דגל ממש על כלתו, אך ייתכן שהוא נתן לה בגד מיוחד עם ציור המביע אהבה.

4. וייתכן שהתשובה כתובה בהמשך (פסוק 6): " שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני ".

ובנמשל, הפסוק מתאר את התקופה שבה בני ישראל הלכו במדבר בקבוצה אחת, תחת הנהגה גלויה של ה', וכל העמים ראו את אהבתו כלפיהם.

בית היין הוא מקום שמתאספים בו, והוא משל להר סיני (שיר השירים רבה) או לאוהל מועד (רש"י) . היין הוא משל לתורה, או כפשוטו -היין שמנסכים על הקרבנות במקדש (אבן עזרא) .

והדגל , כפי שפירשנו, מציין התאספות והתקבצות במקום אחד, המראה על אהבה: " וקבוצתי, שדגלני אליו, אהבה היא עליי; עודני זוכרת אהבתו " (רש"י) .

ומעניין שגם בתקופה זו נזכרו דגלים - במדבר ב2: " אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ "; בני ישראל התחלקו לקבוצות, שחנו במסודר סביב אוהל מועד, שבו התגלה ה', והחניה המשותפת הזאת הראתה לכל העמים מסביב את אהבתו של ה' לעם ישראל (שיר השירים רבה) .

גם החיבוק שנזכר בהמשך, " שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני ", משתלב בנמשל זה ( פירוט).

מקורות ופירושים נוספים

הביאני אל בית היין

1. פירשנו שהכלה מתארת אירוע אמיתי שבו החתן הביא אותה אל מסיבה בבית היין.

2. אך יש שפירשו שמדובר בחלום של הכלה, שעדיין לא התגשם: " שהייתי חומדת שאשב בצלו ויביאני אל בית היין וישים דגלו עלי, והעניין - בפרהסיא, ויראה אהבתו, וישים שמאלו תחת לראשי... " (אבן עזרא, הפעם השניה) . הכלה רוצה שהחתן יראה את אהבתו כלפיה בפרהסיא, כפי שהיא אומרת בהמשך הספר: שיר השירים ח1: " מִי יִתֶּנְךָ כְּאָח לִי יוֹנֵק שְׁדֵי אִמִּי אֶמְצָאֲךָ בַחוּץ אֶשָּׁקְךָ גַּם לֹא יָבוּזוּ לִי ".

3.  ויש שפירשו שזה משל - החתן הביא אותה אל חדר הייחוד, והיא היתה שיכורה מרוב אהבה כאילו השתכרה בבית היין (ע"פ ש' ל' גורדון) . האהבה נמשלה ליין גם בתחילת הספר: שיר השירים א2: " יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ כִּי טוֹבִים דֹּדֶיךָ מִיָּיִן " ( פירוט).

ודגלו עליי אהבה

1. חז"ל למדו מפסוק זה, שה' אוהב שבני ישראל מתאספים יחד ללמוד תורה: " שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה (מאספין זה את זה ואומרים: בא ונלמוד ונבין בין שנינו, הואיל ואין לנו רב ללמדנו - רש"י) - הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר ודגלו עלי אהבה . " ( רבי אבא בשם ריש לקיש, בבלי שבת סג א) .

2. ויש שלמדו מכאן, שה' אוהב שבני ישראל עוסקים בתורה, גם אם הם עושים טעויות או מעשים שלכאורה פוגעים בכבודו: " רבי יונה אמר: שני חברים שעוסקין בדבר הלכה, זה אומר בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה.  אמר הקדוש ברוך הוא: ודגלו עלי אהבה . אמר ר' אחא: עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון: ואהבת, ואייבת. אמר הקדוש ברוך הוא: " ודילוגו עלי אהבה ". אמר ר' יששכר: תינוק שקורא לְמשֶׁה מַשֶׁה, לְאַהֲרן אַהֲרַן, לְעֶפְרן עֶפְרַן. אמר הקדוש ברוך הוא: " וליגלוגו עלי אהבה " אמר רבי חונייא: לשעבר אדם מראה איקונין באצבעו והיה נזוק, ועכשיו אדם מניח ידו על האזכרה כמה פעמים ואינו נזוק. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא: " וגודלו עלי אהבה ". ורבנן אמרי: אפילו התינוק מדלג על האזכרה כמה פעמים ואינו נזוק, ולא עוד, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: " ודילוגו עלי אהבה ". אמר ר' ברכיה: אפילו אותן הדגולין, שדגל יעקב באביו. היך מה דאת אמר: (בראשית כ"ז) ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו. אמר הקדוש ברוך הוא: בהן אני משרה שכינתי. הדא הוא דכתיב: (שמות כ"ו) ועשית יריעות עזים. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא: ודגלו עלי אהבה - ודיגולו עלי אהבה . " (שיר השירים רבה)

המדרשים הללו מתאימים למשל ה"הפוך", שלפיו הכלה היא משל לקב"ה והחתן הוא משל לעם ישראל (ראו מאמרה של עדינה שטרנברג במגדים) .

3. ויש שדרשו בגימטריה: ודגלו = 49, והוא משל לתורה " שנדרשת מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא " (רבי אבא בשם רבי יצחק, שיר השירים רבה) . התורה היא הדגל המסמל את האהבה בין ה' לבין עם ישראל.

עוד על משמעות הדגלים במדרש, ראו:


תגובות