תכלת אברהם - הקדמה

קוד: תכלת אברהם - הקדמה בתנ"ך

סוג: קובץ

מאת: עמי כהן

אל:

חוברת זו יוצאת בע"ה, לאחר זמן רב בו חידושיו של המחבר היו כאבן שאין לה הופכין.

חידושי המחבר על מגילת אסתר הינם פנינים של ממש, שכל המעיין בהם, תוהה אם אי פעם הבין את מהלך האירועים במגילה, כפי שבאה לידי ביטוי בסגנונה.

ב"ה נערנו חוצננו ויצאנו למשימה חשובה זו - להוציא חידושים אלה לאור, לקראת חג הפורים הבא עלינו לטובה.

ספריו של המחבר הינם שם דבר במחקר התורני המשלב תורה ומדע מתוך רחבות אופקים מדהימה כיאה ל"אנציקלופדיה של איש אחד", כפי שכינה אותו אחד ממבקרי הספרים.

עמותת "מקור נובע" לקחה על עצמה להוציא את ספריו החדשים, שטרם ראו פרסום וכן את ספריו הישנים, שאזלה הוצאתם.

אנו מקווים שהקב"ה יזכה אותנו בהוצאת כל הספרים כולם, חדשים גם ישנים, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

אחרון אחרון חביב, ברצוננו להודות לתלמידי ישיבת ההסדר במעלות שסייעו בהוצאת החוברת ובמיוחד לבחורים היקרים אסף שכטר ועמי כהן נ"י שישבו לילות כימים על עריכת החוברת ועיצובה הנאה.

ל דניאל פרמביץ נ"י על עיצוב המגילה ול אלי אברמוביץ' על עיצוב השער.

וכן לסוכן הביטוח, יצחק להב , על עזרתו בהדפסת החוברת.

תגובות