תכלת אברהם

קוד: תכלת אברהם בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: הרב קורמן

אל: ספר

"חידושי המחבר על מגילת אסתר הינם פנינים של ממש, שכל המעיין בהם, תוהה אם אי פעם הבין את מהלך האירועים במגילה, כפי שבאה לידי ביטוי בסגנונה" [מתוך ההקדמה לספר]