זיהוי גיבורי המגילה

קוד: זיהוי גיבורי המגילה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: הרב קורמן

אל: תכלת אברהם