ענוה ויראת ה'

קוד: ענוה ויראת ה' בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: התחלה בלבד

שני פסוקים בספר משלי מקשרים בין ענוה לבין יראת ה':

תגובות