מאזני מרמה תועבת ה'

קוד: מאזני מרמה תועבת ה' בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת:

אל: