רכושו של אדם

קוד: רכוש

סוג: מצוות_עצם

מאת:

אל: