החובה לתת מתנות לחלשים בחברה, לפי הכנסתם של הנותנים