דרכיה דרכי נעם - מסקנות מעשיות

קוד: ביאור:משלי ג17 בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

כשאדם חי בדרך של תורה וחכמה, הוא אמור בסופו של דבר להרגיש נעימות ושמחה, ולחיות בשלום עם עצמו ועם הזולת. מי שמרגיש, במשך זמן רב, שהוא סובל או מסוכסך עם סביבתו, כנראה שאינו הולך בדרך הנכונה, כנראה שלא הבין נכון את התורה או את החכמה. כך ניתן ללמוד מספר משלי:

משלי ג17: "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם, וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם"

הפסוק מתייחס לחכמה ולתבונה, שנזכרו בפסוקים הקודמים.

א. נועם - בין אדם לעצמו

החצי הראשון של הפסוק מתייחס לתחושה האישית של האדם, בינו לבין עצמו:

דרכי נועם = דרכים המובילות לתחושה נעימה.

דרכיה דרכי נועם = דרכי החכמה והתבונה מובילות, בסופו של דבר, לתחושה אישית נעימה. גם אם לפעמים מרגישים קושי וסבל, זה מצב זמני בלבד, בסופו של דבר המטרה היא להגיע לנעימות. לדוגמה, כשאדם מנסה לנהוג בחכמה ומתחיל באימוני כושר גופני, הוא מרגיש קושי וסבל, השרירים שלו מתכווצים וכואבים, אך במשך הזמן הוא מרגיש בריא ונעים יותר.

מכאן ניתן להסיק, ש"אדם שסובל בקיום המצוות - כנראה שהמציא לעצמו מצוות משלו, כי המצוות של ה' הן הדבר הכי כיף שיש בעולם... כדי להשיג דבר טוב יש להשקיע בו ולהתאמץ בשבילו ואז זוכים להשיגו, אולם אין במאמץ זה שום סבל או כאב או מוגבלות - אדרבה! חירות הנפש, שמחה עד בלי די ואושר אינסופי. דומה הדבר לאדם שהרשו לו להיכנס לכספת של הבנק ולקחת כמה כסף שירצה. אם ישאלוהו, בזמן שמעמיס על עצמו את חבילות הכסף, 'האם זה מכביד עליך או מגביל אותך?' הרי שתשובתו תהיה 'בעיניך זו מעמסה, אולם לי הדבר הזה מסב עונג רב ועצום...' לכן, בואו ונלמד את המצוות בצורה אמיתית, ונראה עד כמה הן מתוקות ונעימות" (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, יב סיון ה'תשס"ט).

חז"ל השתמשו בעיקרון זה גם כשפירשו את מצוות התורה, למשל:


ב. שלום - בין אדם לחברו

החצי השני של הפסוק מתייחס ליחסים החברתיים של האדם, בינו לבין הזולת:

וכל נתיבותיה שלום = נתיבות החכמה והתבונה מובילות, בסופו של דבר, לשלום ואחוה בין אדם לחברו. גם אם לפעמים יש עימותים ומאבקים, זה מצב זמני בלבד, בסופו של דבר המטרה היא להגיע לשלום. כך ניתן לראות בכל מקום שבו לומדים תורה בחברותא, איך התלמידים מתווכחים זה עם זה בצעקות ולפעמים גם בכעס, אך בסופו של דבר משלימים ואוהבים זה את זה, הלימוד המשותף מחכים אותם ומחבר ביניהם. כך גם כאשר הורים מוכיחים את ילדיהם, מורים מייסרים את תלמידיהם, על מעשים רעים שהם עושים - בתחילה הדבר גורם למאבקים ועימותים, אך בסופו של דבר החינוך נושא פירות ומרבה שלום בעולם.

מכאן ניתן להסיק, שאם מעשה מסויים גורם באופן קבוע למריבות ומאבקים, ואינו מביא לשלום, כנראה שאינו כלול בדרכה של תורה.

חכמי המשנה תיקנו כמה תקנות הנובעות מעיקרון זה (ראו משנה גיטין ה ח, בבלי גיטין נט ב  והלאה):

כך גם במדרש:
גם חכמי התלמוד השתמשו בעיקרון זה בפרשנות המצוות:
כך גם בהלכה:
וכן במקומות רבים נוספים בדברי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים.

מקורות ופירושים נוספים

הפסוק מדבר על דרך ועל נתיב, אבל לא על צעד. לא כל צעד שאדם עושה בדרכי החכמה והתבונה הוא בהכרח נעים, לא כל צעד בהכרח מביא לשלום; רק בסוף הדרך מגיעים לנועם ולשלום.

כך הדגישו חז"ל: "שלא יאמר אדם "אקרא, שיקראוני חכם", "אשנה שיקראוני רבי", "אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה"; אלא למד מאהבה, וסוף הכבוד לבא, שנאמר... דרכיה דרכי נועם..." (בבלי נדרים סב א).

וכך גם מלבי"ם: "דרכי החכמה הכוללים הם הדרכים המובילים אל הנועם, שהוא הערבות הנפשיי הרוחני המושג בהשיג את התכלית" (מלבי"ם).ואולי גם: "לא יבוא בשום צד מכשול בדבר קיום דברי התורה" (מצודת דוד).


תגובות