טוב יפיק רצון מה', ואיש מזימות ירשיע

קוד: ביאור:משלי יב2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יב2: "טוֹב יָפִיק רָצוֹן מה', וְאִישׁ מְזִמּוֹת יַרְשִׁיעַ"

אדם העושה טוב לזולת, יפיק רצון, פיוס ומחילה מה' - ה' יתרצה לסלוח על עוונותיו;    ולעומתו -

איש העושה מזימות, תוכניות לפגוע בזולת - ה' ירשיע אותו ללא מחילה.

דקויות

מזימה = תוכנית שמטרתה לפגוע בזולת;    איש מזימות = איש שזומם לפגוע בזולת.

טוב = לפי ההקבלה בין שני חלקי הפסוק, זה ניגודו של "איש מזימות", כלומר, איש טוב, המתכנן לעזור ולהיטיב לזולת.

יפיק רצון מה' = יוציא יחס חיובי מאת ה', ויש לפרשו לפי שלוש המשמעויות של המילה "רצון":

ירשיע = לפי ההקבלה בין שני חלקי הפסוק, זה ניגודו של "יפיק רצון מה'"; מה המשמעות המדוייקת של הניגוד?

1. ייתכן הכוונה "ירשיע - מחייב את הבריות להביא רעה. וכן הוא אומר ' וחוטא אחד יאבד טובה הרבה '" (רש"י); ה' שוקל לפעמים את המעשים הטובים והרעים של כל האנושות יחד, ולכן איש טוב יכול לזכות את כל האנושות, ולגרום לה' להתייחס אליהם בחיבה ובשלום; ואיש רע עלול לחייב ולהרשיע את כל האנושות.

2. ייתכן שהכוונה "ה' יחייבנו בדין" ('יסוד מלכות'), כלומר, הנושא של "ירשיע" הוא ה' - ה' ירשיע את איש המזימות בדינו ויעניש אותו.

3. ייתכן שהכוונה, שכאשר איש טוב נכשל בעבירה, ה' מתרצה לו ומתפייס עמו, אבל כאשר איש מזימות נכשל בעבירה, ה' מרשיע אותו, "ולא ייכנס לו לפנים משורת הדין" (ר' יונה גירונדי).

4. ייתכן שהכוונה שאיש המזימות "ירשיע את הטוב במשפט", או "יתייחס אל האיש הטוב כאילו שהוא רשע"; האיש הטוב הוא רצוי ואהוב לה', אבל איש מזימות מתייחס אל האיש הטוב, בניגוד לדעת ה', כאל איש רע (דעת מקרא).

5. ייתכן שהכוונה "ירשיע הוא היפך ההצלחה, כלומר, לא יצליח [במזימותיו], כלומר, כל דבר [ש]הוא עושה [יהיה] נגד רצונו, ויפיק היפך רצונו - שירשיע" (הגר"א).

תגובות