לתת כסף לעניים וחיבוק לאביונים

קוד: ביאור:משלי לא20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי לא20: "כַּפָּהּ פָּרְשָׂה לֶעָנִי, וְיָדֶיהָ שִׁלְּחָה לָאֶבְיוֹן"

היא פורשת את כפה לתת נדבה לעני, ושולחת את ידיה לחבק את האביון.

דקויות

מה ההבדל בין שני חלקי הפסוק? - לפי רוב המפרשים, שני החלקים מייצגים שני סוגים של מצוות צדקה:

1. פרשה - פתחה את ידה כך שהעני ייקח בעצמו; שלחה - הושיטה לתת למי שמתבייש לקחת בעצמו  (מצודות).

2. "יש מפרשים שעני הוא מי שאין לו כסף לקנות אוכל, אך אביון יכול להיות שיש לו כסף, אך הוא צריך תמיכה נפשית. לכן לעני היא פורשת את ידה - ובתוך היד מטבע או מאכל. לאביון יש לתת את שתי הידיים, לתמוך, לעודד, לחבק" (אורי מילר, ויקיטקסט).

3. "ישנה צדקה הבאה בתגובה לבקשה - כפה פרשה לעני - כאשר בא עני לאשת חיל, היא פורשת את כפה ונותנת לו משלה. וישנה צדקה הבאה ביוזמת הנותן - וידיה שלחה לאביון - אשת חיל שולחת ומחפשת את האביון לו תוכל לתת את מתנתה. שתי בחינות אלו קיימות בצדקה זו לצד זו, ועל האדם לקיים את שתיהן. יוזמתו של האדם לנתינת צדקה, אל לה למנוע אותו מלהיענות לעני הפושט יד בפניו. וכן להיפך - על האדם ליזום ולחפש כיצד ניתן להוסיף בצדקה, מעבר לנתינתו כתגובה לבקשת העניים" (הרב יהושע וייצמן, ישיבת מעלות).

וכן פירש האר"י על פסוק זה: "הרואה עני ונותן לו צדקה (ללא שהעני ביקש), אז הפרוטה, השקל שנותן – מסמל את האות יו"ד. הכף יד של הנותן, חמש האצבעות - זה כמו אות ה"א. מושיט לעני – זה אות וא"ו. וכשהעני פושט את ידו ולוקח את הפרוטה – זה אות ה"א – יוצא שם ה'. אבל אם העני פושט את ידו בתחילה - אין כאן שם ה' לפי הסדר. ולכן כתוב "כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון", עוד לפני שהעני יבקש"  (הרב מרדכי אליהו, משפטים התשסב).

הקבלות

בפסוק אחר נאמר שיש לפזר צדקה לאביונים רבים, תהלים קיב9: "פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים, צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד, קַרְנוֹ תָּרוּם בְּכָבוֹד", ובפסוק שלנו מוזכר רק עני אחד ואביון אחד. אולי הסיבה היא שהפסוק בתהלים מדבר על גבר, שדרכו להסתובב בחוץ ולפזר לאביונים רבים, והפסוק שלנו מדבר על אישה, שדרכה לתת יחס אישי חם לכל נזקק בפני עצמו (וראו גם חגי הופר)

גם בפסוק הקודם נזכרו ידיים וכפיים, משלי לא19: "יָדֶיהָ שִׁלְּחָה בַכִּישׁוֹר, וְכַפֶּיהָ תָּמְכוּ פָלֶךְ". וייתכן שיש כאן רמז, שאשת חיל עוזרת לנזקקים בכך שהיא מסייעת להם לעבוד: "היא מתכננת בחכמה את התמיכה בחלשים, בכך שהיא יוזמת עבודות טוויה" (שישי משפחתי).

- ועל-דרך הדרש:

שם אלהים מסמל את מידת הדין, תהלים נח12: "אַךְ יֵשׁ אֱלֹהִים שֹׁפְטִים בָּאָרֶץ" (פירוט). האות ם הסופית, המרובעת והסגורה מכל הכיוונים, מסמלת את סופיות הדיון, כביכול אין מקום לערער, ומי שנגזר עליו שיהיה עני - לעולם יהיה עני.   אולם אשת חיל פורשת את האות ם והופכת אותה ל-ך, כף פתוחה, ואז שם אלהים הופך להיות אלהיך, שם של תמיכה וישועה לעני, ישעיהו מא10: "אַל תִּירָא כִּי עִמְּךָ אֲנִי, אַל תִּשְׁתָּע כִּי אָנִי אֱלֹהֶיךָ, אִמַּצְתִּיךָ אַף עֲזַרְתִּיךָ אַף תְּמַכְתִּיךָ בִּימִין צִדְקִי" (ע"פ רמ"ד ואלי).

מקורות ופירושים נוספים

בנמשל: "כפה פרשה - למי שמשים עצמו עליה כ"עני", בו היא מתקיימת" (רש"י ׂבסוף הפרק)

ראו גם: פסוקים נוספים על עני = אדם שמעמדו החברתי נמוך

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

  • משלי פרק ל"א: פסוק כ' ג€“ " כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון." (את) כפה (=כף ידה היא) פרשה (עם לחם) לעני, וידיה (=ואת ידיה היא) שלחה (עם לחם) לאביון (שהתבייש לקחת ממנה לחם). ... (cache)
  • zoar-lag 1-48: לזכרון עולם בהיכלא דרשב"י. אשת חיל מי ימצא. קונטרס זה יצא לאור לעילוי נשמת. האשה החשובה הצוה"ח רבת פעלים לתורה וחסד. כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון ... (cache)
  • פורים בטבע- שעשועלשון/ צוות עברית מקיף ח ראשון - משרד החינוך מחוז...: (רות ג' ט). פרש. פרש כפו על-. שלח את ידו לעזור ל: "כפה פרשה לעני, וידיה שילחה לאביון" (משלי לא, כ). 5. באדיבות: צוות עברית, מקיף ח'- שש שנתי, ראשל"צ. (cache)
  • Eshet Chayil / Woman of Valor 3D Framed Art ֲ« Sefad Designs: כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה, בשבתו עם זקני ארץ. ... (cache)
  • Eishet Chayil, A Woman of Valor ֲ« Hans Wehr's Disciples: Jan 18, 2008 ... כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. ... (cache)
  • באורי אגדות נדרים: מ"ש (משלי לא) "כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון" - וקשה, מדוע אצל עני כתיב "פרשה" וגבי אביון כתיב "שלחה"? וראיתי לפרש דהנה אביון הוא יותר מדוכה ר"ל מן העני. ... (cache)
  • Veel gebruikte termen: כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון. haar handpalmen spreidde ze uit naar de arme en haar handen zond ze naar de behoeftige. ויהללוה בשערים מעשיה ... (cache)
  • Veel voorkomende Hebreeuwse frasen en termen met Nederlandse...: כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון. haar handpalm spreidde ze uit naar de arme en haar handen strekte ze uit naar de behoeftige. לעני ואביון ... (cache)
  • ג. לימוד הסוגיא בגמרא - Page 3: אחר כך יש תופעה יחודית באשת חיל ג€“ "כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון " ג€“ חילוף של י -כ (ידיה כפיה) ואחר כך כ-י (כפה ידה). זו הקביעות שלנו היום, יום רביעי שהאות ... (cache)
  • פורים - שאלה לדיון בעניין פורים!!! ברסלב - לימוד בעיון! ברסלב...: כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון...ר"ת כפול. שידוע.י יה יהו יהוה.הוא החסד שבהויה. לכן כפול=יה. והוא -נ נח נחמ נחמן- השני = נח= נשמת חיים. ...

תגובות