תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה

קוד: ביאור:משלי לא31 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי לא31: "תְּנוּ לָהּ מִפְּרִי יָדֶיהָ, וִיהַלְלוּהָ בַשְּׁעָרִים מַעֲשֶׂיהָ"

תנו לה (לאישה יראת ה') ליהנות מהפרי (התוצאה) של מעשי ידיה;   פרסמו את מעשיה הטובים בשערי העיר כדי שיביאו לה שבח ותהילה כראוי לה.

עצות

ליל שבת

1. מהפסוק שלנו נובע, שאם האישה מבשלת את מאכלי השבת, אז האיש והילדים צריכים להגיש את המאכלים לשולחן:   תנו לה - הגישו לה - מפרי ידיה - מהתבשילים שטרחה והכינה; תנו לה לשבת בנחת וליהנות מתוצאות מעשיה.

2. מסר נוסף מתייחס לנתינה של דיבורים:  תנו לה - ספרו בשבחה, תנו לה דברי שבח;  פרי = משל לתוצאה או גמול;   תנו לה מפרי ידיה = שבחו אותה על התוצאות הטובות של מעשי ידיה, או, שבחו אותה כגמול על מעשי ידיה הטובים (מצודות);  ואכן, בני ישראל נוהגים לשיר שיר זה בליל שבת לפני הקידוש.

עליית הנשמה

מעבר לשבח על כל השבוע, יש אומרים שהשיר אשת חיל נכתב במקור כשבח על כל החיים. רמזים לפירוש זה הם הביטויים "כל ימי חייה", "ותשחק ליום אחרון", ואולי גם "שקר החן והבל היופי" (פירוט). כמו כן, השיר כולו כתוב בלשון עָבָר. לפי זה ניתן לפרש את הפסוק בשתי דרכים:

3. שבח על מפעל חיים:  "תנו לה מפרי ידיה - לאישה זו מגיע מלא ההערכה וההוקרה על מפעל חיים, שהרי ויהללוה בשערים מעשיה, תרומתה האדירה למשפחה ולקהילה נראים בכל מקום" (מתוך אתר שישי משפחתי).

4. הספד ותפילת אשכבה (גם בימינו נוהגים בכמה קהילות לקרוא שיר זה בלוויה של אישה): תנו לה מפרי ידיה = המספידים מבקשים מהמלאכים השופטים את הנשמה שיתנו לה שכר טוב על המעשים שעשתה בימי חייה;   השערים = שערי גן העדן: "שאו שערים ראשיכם - דא היא מתיבתא דלעילא" (רעיא מהימנא, פרשת פינחס), "בשערים - שהם שערי צדק... השומרים השערים הם יהללו את מעשיה בשערי גן עדן" (הגאון מווילנה בדפוס ראשון);   ויהללוה בשערים מעשיה = המעשים עצמם יהללו אותה וילמדו עליה זכות לפני בית דין של מעלה, כפי שאמרו חז"ל, שמכל מעשה טוב נברא מלאך המלמד עליו זכות: "כי מעשיה גורמים שהכל משבחים, ואפילו מלאך רע עונה אמן בעל כרחו ומסכים על שכרה של הנשמה הקדושה שקנתה שם טוב לעצמה על-ידי מעשיה הטובים" (רמ"ד ואלי פירוש ראשון).

ויהללוה = יאמרו שהיא הטובה ביותר;   השערים = מקום המשפט ומרכז החיים הציבוריים;   ויהללוה בשערים = ישבחו אותה בציבור; היא אמנם צנועה ונחבאת אל הכלים, אבל היא ראויה שישבחו אותה בציבור כדי שכולם יידעו על גדולתה.

דקויות

מעשיה

מי הם מעשיה המהללים אותה בשערים?

1. ע"פ הפשט, הכוונה לכל הדברים שעשתה בחייה, כי המעשים הטובים שלה גלויים וידועים לכולם: "כשרון מעשיה מעיד עליה להללה בשער העיר כל יוצא ובא" (רש"י, וכן מצודות).

2. לפי פסוק 28: "קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה", המהללים הם בעלה ובניה. גם לפי פסוק 23: "נודע בשערים בעלה", המהלל בשערים הוא בעלה. אם כך, בעלה ובניה, המהללים אותה, נקראים מעשיה, היא עשתה אותם, רק בזכותה הגיעו למה שהגיעו.

-

ספר משלי מסתיים במילה מַעֲשֶׂיהָ,

כי לא המדרש עיקר אלא המעשה,

גדול הלימוד המביא לידי מעשה,

וכל הלומד על-מנת לעשות -

מספיקין בידו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות.

פירשנו שהמתנה שנותנים לאשת חיל היא התהילה, הסיפורים שמספרים על חייה. ואולי זו גם כוונת המתרגם: "Work such as hers claims its reward; let her life be spoken of with praise at the city gates" (תרגום רונאלד קנוקס).

מאמרים באדיבות גוגל

תגובות