הללו את ה' כל גויים - כי גבר עלינו חסדו

קוד: ביאור:תהלים קיז2 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מחברים שונים

אל:

תהלים קיז1-2: "הַלְלוּ אֶת ה', כָּל-גּוֹיִם; שַׁבְּחוּהוּ, כָּל-הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ, חַסְדּוֹ; וֶאֱמֶת-ה' לְעוֹלָם; הַלְלוּ-יָהּ.".

מדוע צריכים הגויים להלל את ה', על כך שהוא עושה חסד עמנו?

1. ייתכן ש"גויים" כאן הכוונה לשבטי-ישראל, כמו שנאמר בברכת ה' ליעקב (בראשית לה 11) "גוי וקהל-גויים יהיה ממך...".

2. ההסבר הפנימי: העולם מתקיים בזכות קיום-התורה של עם-ישראל (כמו שאמרו חז"ל על הפסוק "בראשית ברא א-להים..." - בזכות ישראל שנקראו ראשית), ולכן הגויים צריכים לשבח את ה' על כך שהוא עושה חסד עם ישראל [ע"פ חיים לביא, ה'תש"ס].

3. ההסבר הפשוט: הגויים רוצים להרע לנו, וה' מצילנו מידם, וברוב המקרים אנחנו בכלל לא יודעים מה רצו לעשות לנו, ולא יודעים שקרו לנו ניסים; ולכן רק הגויים עצמם יכולים באמת לתת שבח לד' על חסדו לישראל, כי רק הם מכירים באמת כמה רעה הם רוצים לעשות לנו [ע"פ חיים לביא, ה'תש"ס].

4. וייתכן שהמשורר מדבר כאן, לא בשם עם-ישראל אלא בשם כל בני-האדם; הוא קורא לכל בני-האדם לשבח את ה' על כך שעשה איתם חסד.

תגובות