שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ג=כ

קוד: ג=כ בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות