שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות

קוד: שדמד בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות