שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ג=ק

קוד: ג=ק בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות