שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ג=ז

קוד: ג=ז בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות