פתשגנ

קוד: פתשגנ בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות