חרש1

קוד: חרש1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות