כמה שאלות

נשלח על-ידי אראל (132.68.1.29) ב13:01:15  26.07.2004,

בתגובה ל: דיון בתנ''ך שנשלח על-ידי נריה קליין ב13:02:41  23.07.2004:


שאלות הלכתיות:
1. האם אותם בני אפרים ומנשה היו חייבים במצוות שהן זכר ליציאת מצרים, כמו פסח ובכורות?
2. בכלל, האם הם היו חייבים לקיים את התורה, והרי הם לא קיבלו אותה?!

שאלות דרמטיות:
3. איך הרגישו בני ישראל כשפגשו את בני דודיהם האבודים?
4. מדוע הפגישה לא מתוארת בתנ"ך? אין לומר שהתנ"ך חוסך במילים, שכן בכל מה שקשור לפגישות דרמטיות בין קרובי משפחה - התנ"ך בכלל לא חוסך במילים. דוגמאות: פגישת יעקב ועשיו, פגישת יוסף ואחיו, פגישת יוסף ויעקב, ואפילו בפגישת עם-ישראל עם העם האדומי (בפרשת "חוקת" ובפרשת "דברים", מתואר מה הם אמרו זה לזה (" כה אמר אחיך ישראל: אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו... "). אם כך, מדוע הפגישה עם בני-ישראל האבודים לא מתוארת כאן?


תגובות: