צליל לחם שעורים, והצללפוני אם שמשון

קוד: צליל לחם שעורים, והצללפוני אם שמשון בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

[נשלח על-ידי אביתר כהן (62.0.91.159) ב17:36:19  09.08.2004, בתגובה ל: צלה]


שופטים ז יג: ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה
צליל - לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל:

מה זה צליל?

בספר "קדמוניות המקרא" המיוחס לפילון, נאמר ששם אמו של שמשון היתה אלומה

לפי המסורת שם אמו של שמשון היתה צלל-פוני

כך שיתכן מאד ש צליל שעורים = אלומת שעורים

מדרש רבה במדבר י: מנוח היה מדן ואשתו היתה מיהודה נמצא שמשון בא משבט דן ומשבט יהודה
שכך אמרו אמיה דשמשון הצללפוני שמה והיא מיוחסת על שבט יהודה

וראיה בן-שובל הליד את-יחת ויחת הליד את-אחומי ואת-להד אלה משפחות - הצרעתי:
ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם - הצללפוני: (דברי הימים א ד ב)

שופטים יג כד: ותלד האשה בן ותקרא את-שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו ה':
ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין  צרעה ובין אשתאל:

בראשית לז ו: ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי:
והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה
והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי:

תהלים קכו ה: הזרעים בדמעה ברנה יקצרו:
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבא ברנה נשא – אלמתיו:

תגובות