קרן הפוך = כוכב ה"קרן" בקבוצת ה"ראם"

קוד: קרן הפוך= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

" ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך:

ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל-הארץ.. "(איוב מב יד-טו)

קרן הפוך היא לפי תרגום השבעים (יוונית) אמלתיה ( Amalthea )

אמלתיה היא קרן השפע , כוכב אלפא בקבוצת הכוכבים אוריגה

הכוכב הזה נקרא היום קאפלה ( Capella )

קבוצת אוריגה נקראה במקור על שם ה ראם (אוריקס)

והכוכב הזה סימל את ה קרן שלה (למעשה את הקרנים שלה)

ועל כן הוא כונה קרן השפע (בגלל אורך הקרנים, "תועפות ראם")

הקשר בין ה פוך ל ראם :

אבן ה פוך היא אבן ה נופך = קרבונקל (לטינית) / אנתרכס (יוונית)

היום שמה הוא גרנט (אבן אדומה כצבע הרימון)

גרנט / גרנד ( pome-granate) ) = רימון = רם = ראם

גם במקרא אבן הנופך/פוך מכונה ראמות

יהודה פליקס כותב שחז"ל מכנים את הראם - קרש

ובמדרש בת איוב מכונה קרן הקרש (= קרן הראם)

( keras   - קרן ביונית, הראם כונה לפעמים קרן / חד-קרן)

(גרנד grand = גדול = רם)

נראה לי שמקור המלה פוך (נו-פך) הוא פיח / פחם = גחלים = גחלת

גחלת זה המשמעות של אנתרכס וכנראה גם קרבונקל

נהגו לאפר את העינים בפוך, "ותשם בפוך עיניה" 

להרחבה ראו קבוצת אוריגה (עגלון) = ראם (תאו)

תגובות