תגובה על: בן פורת יוסף - לא עצים ולא יער

מאת: יהודה גור

אל:

נכתב ב: 00:43:12  22.02.2007, כתוספת/תגובה ל: בן פורת יוסף

יסוד פירושך הוא הפירוש בן,בנות=ענפים
ונסמכת על אבן עזרא: "בן פורת יוסף. בן כמו סעיף והוא לשון נקבה . וכן ועל בן אמצת לך".

אבל ערביך ערבא צריך שהרי בתהלים פ' שם כתוב במפורש: "תהי-ידך על-איש ימינך; על-בן-אדם, אמצת לך". (אגב, ימין ה' היא הסומכת, המחזקת, המאמצת וזהו פירוש הפעל אמצת בפסוק)

אם כן נפל יסוד הפירוש. יתר על כן, גם ההשוואה לעץ הגדל על מים רבים אינה במקום שהרי מים רבים אינם מי מעין או באר אלא נחל שוטף או איזור רווי מים. (ואל תקשה ממי מריבה כי שם הכוונה אכן שפרץ מעין שוטף כנחל).

אמת שאין בידי פירוש לפסוק זה אבל יש בינו דמיון מפליא לפרשת הגר שטרם ראיתי כי עמד עליו מישהו.

"וימצאה מלאך ה', על-עין המים--במדבר: על-העין, בדרך שור. ויאמר, הגר שפחת שריי אי-מזה באת--ואנה תלכי; ותאמר--מפני שריי גברתי, אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך ה', שובי אל-גברתך, והתעני, תחת ידיה. ויאמר לה מלאך ה', הרבה ארבה את-זרעך, ולא ייספר, מרוב."

הגר צועדת בדרך שור (יתכן שהשפחות נקראות "בנות", השווה למשל "משפט הבנות") ושם על העין מודיע לה המלאך שבנה יפרה כל כך עד שלא יספר מרב (כזו היא הברכה שניתנה לאברהם ועברה ליעקב וממנו ליוסף - ברכת הפריון).

גם המשך ברכת יוסף "וַתֵּשֶׁב בְּאֵיתָן קַשְׁתּוֹ" מזכיר את ישמעאל שהיה רובה קשת.

(הבאר הנקראת עין שור יתכן והיא באר לחי רואי ונקראת שור על שם ראיית המלאך או שמא על שם "ויפקח אלהים את-עיניה, ותרא באר מים" או כשם נרדף לעין ולראיה.)

כאמור רק הצבעתי על דמיון הפסוקים ולא הצעתי פירוש לפסוק, אך נראה לי כי די בדמיון זה כדי לאשר כי בן פורת הוא בן שנתברך בפריון ולא ענף עץ.

אם כבר דברנו על פריון יוסף כדאי לשים לב כי יוסף הוא היחיד מבני יעקב שבורך בפריון (שהיא כאמור חלק מברכת אברהם ואולי לכך נתכוין יעקב באומרו "ברכות אביך גברו על ברכות הורי"). השרש פר"ה מופיע גם אצל רחל שנפטרה "בדרך אפרת היא בית לחם" וגם אצל בנו אפרים שזכה להיות ל"רבבות אפרים".תגובות