תגובה על: בן פורת יוסף

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.com

נכתב ב: 01:53:08  22.02.2007, כתוספת/תגובה ל: תגובה על: בן פורת יוסף - לא עצים ולא יער

אני לא התבססתי על ראב"ע , אלא הבאתי אותו כחיזוק
ראה מה שכתבתי על בית / בת / בן - ענף
 
בקשר להגר , גם אני כבר ראיתי את הדמיון
אבל אין לי בינתיים כל כך מה להסיק משם
 
"באיתן קשתו" מזכיר את מדבר איתם הוא שור
 
ובאר לחי ראי אכן יכולה להיקרא גם עין שור
 
בראשית טז7: "וימצאה מלאך ה' על עין המים במדבר על העין בדרך שור "
בראשית טז14:    "על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד "
בראשית כ1:        "ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר"
 
לשור מלבד משמעות של ראיה ופר יש גם משמעות של חומה
והוא מתורגם חגרא (חומה , וגם ברד מתורגם חגרא)
ברד = קרח , יש מפרשים שגם לקרח משמעות של חומה / עיר מבצר
בין השאר בקשר למצבת מישע
"אנכ. בנתי. קרחה. חמת. היערנ. וחמת העפל"
 
ברור שיוסף מבורך בפריון - אבל בצורה סמלית בדרך משל - לעץ

תגובות