יוסף וכוכב השביט האלי

קוד: יוסף וכוכב השביט האלי בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: רמי ניר

אל:

נובע מתיעוד בלעם (במדבר כ"ד 17) "דרך כוכב מיעקב":
יוסף נולד בלילה בו הופיע כוכב השביט "האלי" Hallay...
שביט זה "כוכב יעקב" מופיע כל 76 שנה (זמן תקין)...
כל 19 שנה חופפים הימים בין לוח לבנה ללוח חמה...
כלומר, חפיפה זו מתרחשת גם כל 76 שנה (19x4=76)...
תיעוד (דברים ב' 14) קוצב 38 שנה לדור אחד...
אם-כן, 2 דורות = 76 שנה...
שביט זה "כוכב יעקב" מופיע בדיוק בליל י"ג בחודש אדר...
לפי-כך, בתאריך י"ג בחודש אדר שנת 2199 לבריאת אדם I נולד יוסף...
ארוע היסטורי זה "דרך כוכב מיעקב" מתעד היפוך היסטורי עם הולדת יוסף...
יוסף הוא שהגשים את נבואת אברהם לירידת יעקב למצרים...
משנת **-1966 לפנה"ס מתחיל מניין השנים ל"נצח ישראל"...
באותה שנה יעקב עשה את דרכו לכנען ונאבק עם המלאך "אבישי" בשנת 2200 לבריאת אדם I עפ"י הלוח העברי...
בשנת **-522 לפנה"ס (בניסן) לאחר הופעת "כוכב יעקב" התרחש ארוע היסטורי בשושן...
אז נפל פור "המן" על תאריך י"ג באדר לשנת -521 לפנה"ס...
אז התחולל המאבק בין מרדכי להמן האגגי ומאז השם "יהודים" מסמל את "נצח ישראל"...

לוח עברי = לוח לבנה - לוח אותו תיעד נח בשנת המבול...
יום הולדתו של נח = א' בחודש הראשון (ניסן)...
נח היה "איש צדיק בדורותיו" = 25 דורות...תגובות