י"ג אדר... יום הולדת שמח ליוסף בן יעקב...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 11:20:44  19.03.2008, כתוספת/תגובה ל: יוסף וכוכב השביט האלי

מהולדת יוסף... ליל י"ג אדר בשנת **-1966 לפנה"ס ועד ליל י"ג אדר (ב') בשנת 2008 חלפו 3974 שנים...

בגימטריה... [3974]=[5]=[צדק]

כלומר... בזמן הזה... לידתו של צדק קשה היא שבעתיים...

יוסף... (כאמור) נולד בשנת 2199 לבריאת אדם בגן עדן...

בגימטריה... [2199]=[3]=[יוסף]=[אמונה]

בגימטריה... [צדק + אמונה]=[3+5]=[8]=[יהוה]תגובות