תגובה על: פסוקים - באותיות או במספרים?

מאת: סתם אחד

אל:

נכתב ב: 18:59:55  02.03.2006, כתוספת/תגובה ל: פסוקים - באותיות או במספרים?


אני דווקא חולק עליך בקביעתך : אדרבא, אם אתה אומר שגם התורה רושמת במספרים אתה צריך לכתוב 'בראשית, א' אחד.' הרי התורה לא רושמת מספרים!!

תגובות