המים אשר מעל השמים נזכרו גם בספר תהלים

מאת: רוח דרומית

אל:

נכתב ב: 09:35:18  13.02.2006, כתוספת/תגובה ל: ארובות השמיים - אז והיום


[מתוך http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?whichpage=3&topic_id=924007 ]

רוח דרומית: וכיצד תסביר את הפסוק מתהילים: "הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים."?

אראל (תגובה לתגובה): לשיטתי "המים אשר מעל השמיים" לא נעלמו "אין מיש", אלא רק התנדפו והתפזרו בחלל. כלומר הם עדיין קיימים.
אך עדיין לא ברור לי, מדוע המשורר מייחס חשיבות למים אלה.
המזמור מתחלק לשני חלקים:
* החלק הראשון מדבר על העולם העליון, ובו נזכרים מלאכים, כוכבים, וגם המים אשר מעל השמיים;
* והחלק השני מדבר על העולם שלנו, ובו נזכרים בין השאר גם המשקעים ותופעות מזג האויר - "אש וברד, שלג וקיטור, רוח סערה עושה דברו".
מניתוח זה, נראה שהמשורר לא חשב שהמשקעים (שלג וברד לפחות) באים מהמים אשר מעל השמיים.
וצ"ע.

רוח דרומית: אני חושב שגם למחבר בראשית וגם למשורר תהילים הייתה תפיסה זהה לגבי מקור המשקעים.
תצפית פשוטה היא שמקור הגשם הוא מהעננים. וכך גם כתוב בבראשית: "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה". וכך גם משתמע ממזמור התהילים שאינו מייחס את המשקעים למים העליונים.
אבל במבול, הייתה כביכול תופעה על טבעית שבה ארובות השמים נפתחו, והיה מעבר ישיר של המים העליונים לארץ, ובנוסף לכך נפתחו גם מעיינות תהום רבה.
כלומר, מקור המים שבמבול היו בנוסף לממטרים הרגילים שבאים בדרך הטבע בכל ימות השנה.

אראל: בקשר לפסוק "ואד יעלה מן הארץ" - לא ברור שמשמעות "אד" היא כמו בימינו. ע"פ קאסוטו (אם אני זוכר נכון), משמעות "אד" היא מעיין או פלג-מים, שעלה והשקה את האדמה.
בכל אופן, ברור שאין הכוונה לענן העולה באויר ומוריד גשם, שהרי באותו זמן "לא המטיר ה' על הארץ". ע"פ שד"ל הכוונה ללחלוחית שהרטיבה את האדמה, כמו טל. ע"ע http://www.tora.us.fm/tnk1/jdl/MefarsheyTanach001-02.htm > http://www.tora.us.fm/tnk1/jdl/MefarsheyTanach001-02.htm פסוק ו.

השכן: מה קושי בכך שכותב ס' תהילים חי אחר המבול? מי אמר שהאמין שהמבול "רוקן" את המים שמעל השמים? הלא זו פרשנות מאוחרת, ובהנחה שמחבר המיזמור לא גולש בפורום הזה, מאין יכיר אותה?

רוח דרומית: תרגום ה-70 אכן מתרגם אד כמעיין, אני מניח שמשם קאסוטו שאב את פירושו.
מצד שני אונקלוס מתרגם עננא. ובקשר לקושי שציינת, ראה כיצד רס"ג ורד"ק פותרים אותו, ע"י זה שהם מבטלים את ההפרדה שבין הפסוקים. למרות שלענ"ד אין הכרח לזה, כי אפשר לומר שמה שמתואר בפסוק ה' מתאר רק את המצב עד לרגע שבו החל לרדת גשם מהענן [אם אד הוא אמנם ענן].
אבל בקשר למה שציינת קודם, שלא ברור אם משורר תהילים סבר שהמשקעים באים מהמים העליונים, אז נראה לי שתהילים קמז ח ואולי גם קלה ז מוכיחים שלא.


תגובות