תגובה: עצב = וריד / שריר = כוח (מאמץ)

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.co.il

נכתב ב: 21:39:05  20.09.2005, כתוספת/תגובה ל: הגדרה: עצב - שתי משמעויות


נראה לי שעצב קשור גם לורידים / שרירים = כוח (מאמץ)
"בעצב תלדי בנים" = במאמץ
"ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך" = במאמץ (בכוח / בעבודה קשה)
כאשר אדם כועס , עצביו מתנפחים ובולטים 
כאשר אדם יוצר / מעצב משהו הוא עושה זאת בכוח שריריו
משלי ה י : "פן ישבעו זרים כחך, ועצביך בבית נכרי"  , עצבים מקביל לכוח

תגובות