תגובה על: לכל נצרך לפי צרכיו

מאת: עז

אל:

נכתב ב: 19:09:17  23.10.2006, כתוספת/תגובה ל: לכל נצרך לפי צרכיו

עני הוא זה שנולד עני
אביון הוא מי שירד מנכסיו ומכיר את מצב העשירות על כן סיבלו כפול


תגובות