רש, אביון, דל, עני - לכל נצרך לפי צרכיו

קוד: לכל נצרך לפי צרכיו בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל:

עוני הוא מצב קשה, אני לא מאחל לאף אחד מהקוראים להגיע למצב הזה. אך המצב קיים, והתנ"ך מלמד אותנו איך להתייחס למצב זה. אחד הדברים החשובים שניתן ללמוד מלשון המקרא הוא, שצריך להבחין בין נזקקים שונים, ולהתייחס לכל אחד לפי מצבו המיוחד. בלשון המקרא יש ביטויים וכינויים שונים לאנשים נזקקים, ולכל אחד מהם יש משמעות מיוחדת [ע"פ הגר"א ומלבי"ם]:

1. הכינויים "רש" ו"דל" מציינים מצב כלכלי:

2. והכינויים "אביון" ו"עני" מציינים מצב נפשי:

כמה פסוקים מלמדים על היחס המיוחד שיש להתייחס לכל נזקק:

נסיים בתפילה, שייתן ה' לכולנו את כל צרכינו, ולא נזדקק למתנת בשר ודם ולא להלוואתם.

תגובות