דל מרעהו ייפרד - כל אחי רש שנאוהו

קוד: דל מרעהו ייפרד - כל אחי רש שנאוהו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: פירוש משלי יט7

למחיקה - ראו: מרדף אמרים לא המה.

תגובות