היחס לכסף והתנהלות כלכלית של האדם הפרטי

קוד: כלכלה ביתית בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות