ווי העמודים וחשוקיהם כסף

קוד: ווי העמודים וחשוקיהם כסף בתנ"ך

סוג: אין

מאת: ע"פ הרב שלמה מראדומסק

אל:

שמות לח10-17: "וָוֵי הָעַמּוּדִיָם וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף"

פעם אחת, ניגש הרב שלמה מראדומסק ללמדן אחד, שהיה ידוע בתאוותו לכסף, ושאל אותו: "כמה עמודי גמרא למדת היום?"

 - "שישה עמודים".

 - "כתוב ווי העמודים וחשוקיהם כסף, כלומר - למדת ו' עמודי גמרא, ועדיין יש לך חשק לכסף?!"

[שמעתי מחיים לביא]


תגובות