קבלת מתנות ושנאת מתנות

קוד: קבלת מתנות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות