מי שפוגע בעניים - מבזה את ה'

קוד: מי עשה את העניים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

מי אשם בבעיית העוני? האם העניים אשמים, או אולי הממשלה? התשובה של ספר משלי היא מורכבת.

מצד אחד, ישנם פסוקים הקובעים שאדם נעשה עני כתוצאה מהמעשים שלו, למשל:

מצד שני, ישנם פסוקים הקובעים שיש מישהו אחר שעושה את האדם עני:

עושהו הוא מי שעשה את האדם עני.

1. לפי רוב הפירושים, הכוונה לה', אשר ברא עולם שיש בו עשירים ועניים. מדוע ה' יצר את העוני? ומה המשמעות המעשית של זה לגבינו? נראה במאמר הבא

2. אך אפשר גם לפרש שהכוונה לחֶבְרָה. ישנן כמה דרכים שבהם החברה גורמת לכך שאנשים הופכים לעניים. למשל: על-פי התורה, לכל אדם מישראל יש זכות לבעלות על קרקע בארץ ישראל, אך המדינה אינה מכבדת זכות זו, וכך רוב האנשים צריכים לשלם כסף רב על משכנתא או על שכר דירה. דוגמה נוספת: יש אנשים שבבעלותם מפעלים המזהמים את האויר, וגורמים לאנשים אחרים להיות חולים ולבזבז כסף רב על תרופות; המדינה היתה צריכה לחייב את בעלי המפעלים לפצות את האנשים שניזוקו, אך היא אינה עושה זאת וכך נושאת באחריות חלקית לעוניים של החולים.

3. ובדורנו, בעידן הגלובליזציה, ישנן יותר ויותר דרכים שבהן אנשים יכולים להפוך לעניים בגלל תהליכים כלל-עולמיים, שאין להם כל שליטה עליהם וייתכן שאף אינם מבינים אותם. דוגמה בולטת לכך היא השפל הכלכלי הגדול של שנות ה-30 (לפני כ-80 שנה), שבו אנשים רבים בכל רחבי העולם איבדו את הונם והפכו לעניים בבת אחת בעקבות נפילת הבורסה האמריקאית (מבלי להיכנס לשאלה מי אשם בנפילת הבורסה). גם בימינו, נוֹכֵל אחד יכול לגרום לתגובת שרשרת שתגרום לאנשים רבים בעולם לאבד את פרנסתם או את כספי הפנסיה שלהם.

בכל מקרה, ראוי לזכור, שהמציאות היא מורכבת - יש אנשים שנעשו עניים בגלל עצלנות או בזבזנות, אך יש אנשים שנעשו עניים בגלל עיוותים חברתיים, ויש אנשים שנעשו עניים כי כך ברא ה' את העולם. יש להביא מורכבות זו בחשבון כששוקלים את השאלה האם לתת צדקה למי שאינו עוזר לעצמו?.


תגובות