מדינה: מאמרים על נושאים ציבוריים, נושאים שנמצאים על סדר היום של מדינת ישראל

קוד: ניהול המדינה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות