אמור מעט ועשה הרבה - לא הלימוד עיקר אלא המעשה

קוד: אמור מעט ועשה הרבה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות