>> > >
>> >

"

: : 18 "

: 1

:

:

18: " , "

- , ( ) , .

, . " , 11: "בּוֹ כּ יִשׂ וֹ פּ ' בּמּוֹ שׁ יִ, תּ תּוֹ זּ יִשׂ בּאָ": " : , " ().

, . , . , .

- ! , , - 16: " בּ לּוֹ וּ, שׁ בּוֹ וּ" (), 17: " בּ לּוֹ שׁ, וּ וֹ, בּ לּוֹ " ().

, , 20: "יִוּ וּ כּ גּוֹיִ, וּשׁוּ כּוּ, וּ, וּ". , " : " , ( " ).   , , , ; , , :

? .

1.

, . , , . , .

, ? ,  14: "כּ אָ שׁ ' שׁתּהּ שׁתּ בּהּ, אָתּ אָשׂ כּ גּוֹיִ שׁ " (): , .

- , ,  6: "יּ דּ בּ שׁוּ כּשׁ אָוּ תּ לּוּ שׁוּ, יּפּלּ שׁוּ '" (), ' ,  7: "יּ ' שׁוּ 'שׁ בּוֹ שׁ וּ , כּ אָוּ, כּ וּ מּ " ().   - - , , - .

2.

- .  , 14: "כּ אָ שׁ ' שׁתּהּ שׁתּ בּהּ, אָתּ אָשׂ ..." (), - - .

, - , 20: "וּשׁוּ כּוּ, וּ וּ", , " .  , .

3.

, . - . ,  17: " שׂ, אַתּ תּוּ וֹ ".

, (", ). . , - , - " ".  , - ?!

, , ("). , - - ().

", , , 15: "שׂוֹ תּשׂ שׁ יִ ' בּוֹ" ().    ' , , ' .

: , "" , ' '. ' ', "" '.

, , - , . , - . , , ' , . , ' ( ' , ), - ' , . "" , , .

: , 14: "כּ בּמּוֹ שׁ יִ ' בּאַ שׁ", ' - ,
" '", ' .

1. - .   " - , " (, ").

2. - " : , . , " (").   :

1. , ,  4: " וּ מּוֹשׁ תּ - וֹ אַ תּנּ" (), ,  5: "שׁ תּ שּׁשׁ, כּשׁ שׁיּ לּ שּׁלּ" ().

2. , 5: "פּ יִשׁתּ יִשׁכּ קּ, שׁנּ דּ כּ בּ " ().

3. .